Hämeen Maanrakennus Oy Toiminta Referenssit Yhteystiedot Linkit

Referenssiluettelo vuosittain

2004


PORIN VESI
Kuhilaantien ja Olkitien vesijohtojen ja viemäreiden uusinta
- Sujutukset Vipliner moduleilla 250-200
- vesijohtojen sujutus
- talohaarojen liitokset ja saneeraus


n. 800 jm
n. 400 jm
28 kpl

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI
Rakennusvaihe 1: Mettiö
- haja-asutusalueen vesijohdot ja paineviemärit dn 40 - 90
- runkolinjapumppaamon asennus
- kiinteistökohtaiset pienpumppaamotn. 4000 jm

13 kpl

TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS
Vesijohtoliitosten uudelleenjärjestely kytömaalla
 

TUUSULAN KUNTA
Tiensuuntien sadevesilinjan rakentaminen
- sadevesilinjan sv 450 rakentaminen
- paineviemäröinti pv 63 ja viettoviemärit 200
- kiinteistöpumppaamotn. 450 jm
n. 1000 jm
7 kpl

KARKKILAN KAUPUNKI
Rajakadun rakennekerrosten ja kunnallistekniikan saneeraus
- rakennekerrokset kadulle ja pyörätie
- vesijohdon, jäteveden ja sadevesiviemäreiden uusiminen
ja liitokset tonteille


n. 250 jm
n. 250 jm

KARKKILAN KAUPUNKI
Aholantien kunnallistekniikan rakentaminen
- Kadun- vesihuoltolinjojen ja tonttihaarojen rakentaminen, 9 tonttia
Jokivääräntien sadevesipumppaamon ja sv-linjan rakentaminen
Tuorilan paineenkorotuspumppaamon rakentaminen.

n. 200 jm

TUUSULAN KUNTA
Jokelan siirtoviemärin 4- vaiheen rakentaminen
- Paineputket vj 315 Peh-10 ja 400 Peh-10 asennustyö
- Kaakkolan pumppaamon paalutus ja pohjatyöt
- kaivantojen tuentaa teräspontein

n. 600 m

JOKIOISTEN KUNTA
Kyyhkysmäen kunnallistekniikka 2 A ja 2 B rakentaminen, 20 tonttia.
- Vesihuoltolinjojen rakentaminen, runkolinjat
- kadun + pyörätien rakentaminen
- sähkö, puhelin ja valaistuskaapeleiden kaivuut ja asennukset


n. 500 jm
n. 500 jm